Kategorier
Events

Hva skjer i dag?

Vi kjører timer på gymmen 18:00 – 1855 og 19:05-20:00 i trå med FHI. Påmelding på timene skjer via Facebook-gruppa vår.