Smittesporing

    Vennligst fyll ut skjema for smittesporing når man er på gymmen for egentrening.

    Når du er ferdig med treningen skal utstyr som har blitt benyttet tørkes over med sprit, utstyr skal settes på plass, stereoanlegg skrus av og alle lys skal være slukket.