Skjema for innmelding

Medlemskontrakt

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av treningstilbudet.
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger gitt av Trondheim Kampsportsenter AS (heretter TKS), og de regler som gjelder for TKS.
 • TKS (aksjonærer/styret/instruktører/ansatte) fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på personer og gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i treningslokalene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 • TKS har rett til å endre timeplan og tilbud, rett til å holde stengt på offentlige fridager og helligdager o.l., samt ha innskrenket åpningstid i sommermånedene.
 • Kontrakten er bindende ut kontraktstiden. Det er 1 måneds oppsigelse, og den må være oss i hende innen den 1. for ikke å bli belastet en ekstra måned. Viktig: Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.
 • Innmeldingsavgiften er på 200,-. Fritak for innmeldingsavgiften gis studenter med gyldig studentbevis i inneværende semester. Kopi av studentbevis legges ved i innmeldingsskjemaet eller sendes etterskuddsvis pr. e-post til kontakt@tkbk.no.
 • Mislighold av betalingsforpliktelsene fører til utestengelse fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • Medlemmet forplikter seg til å informere TKS om eventuelle adresse- og kontoendringer.
 • Misbruk av opplært kunnskap medfører utestenging fra TKS.
 • Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:
  • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  • Utstasjonering i jobb, studie eller militærtjeneste.
 • Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling.
 • Følgende utgifter kommer i tillegg:
  • Personlig utstyr.
  • Forsikring.

  Skjema for innmelding i Trondheim Kampsportsenter A/S og Trondheim Kickboksingklubb.

  Ordinær innmeldingsavgift: 200,-
  Student? Legg ved bilde av studentbevis for fri innmelding.