Medlemskap

Priser:

Minimum 12 mnd binding: kr 389,- pr måned.
Minimum 6 mnd binding: kr 449,- pr måned.
Innmelding: kr 200,- Studenter har fri innmelding! Legg ved kopi av studentbeviset ved innmelding eller send det på epost: kontakt@tkbk.no.

Merk: Medlemsavtalen fortsetter automatisk etter bindingstidens utløp. Det er 1 måneds oppsigelse, og den må være oss i hende innen den 1. for ikke å bli belastet en ekstra måned.


For oppsigelse, send epost til kontakt@tkbk.no

Skjema for innmelding i Trondheim Kamsportsenter AS (Trondheim Kickboksingklubb).