Medlemskap

Priser:

Minimum 12 mnd binding: kr 389,- pr måned.
Minimum 6 mnd binding: kr 449,- pr måned.
Innmelding: kr 200,- Studenter har fri innmelding! Send oss en kopi av ditt studentbevis på epost: kontakt@tkbk.no.

Merk: Medlemsavtalen fortsetter automatisk etter bindingstidens utløp, og må avsluttes skriftlig, senest en måned før neste trekkdato.
Klubben benytter AvtaleGiro.

For oppsigelse, send epost til kontakt@tkbk.no