Instruktører

Egil Finserås

Hovedinstruktør K1/Pads/Basis

Bjørn Christiansen

Hovedinstruktør GK/VK

Ingeborg Y. Pettersen

Hovedinstruktør GK/VK

Maher Bouraoui

Hovedinstruktør VK

Magdolna Mariák

Hovedinstruktør VK

Bård Rasmussen

Hovedinstruktør Konkurranseparti

Tommy Anderssen

Hovedinstruktør Konkurranseparti

Aleksander Mula

Hovedinstruktør Basis

Fredrik Kristiansen

Hovedinstruktør VK/Basis

Henrik Monge

Hjelpeinstrukltør GK/Basis

Kristine Tilset

Hjelpeinstrukltør GK

Mona Ullah

Hjelpeinstruktør GK/Basis

Elena Andrés

Hovedinstruktør GK