Medlemskap

Priser:

Minimum 12 mnd binding: kr 349,- pr måned.
Innmelding: kr 200,- (Studenter har fri innmelding!)

Merk: Medlemsavtalen fortsetter automatisk etter bindingstidens utløp, og må avsluttes skriftlig, senest 1 måned før neste trekkdato.
Klubben benytter AvtaleGiro.

For oppsigelse, send epost til kim@cmsnorge.com

#TKBK

Answer My Question

CLOSE

Your question has been sent!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL (include http://)
Subject *
Question *
* Required Field