Monge

8. oktober 2018
  • VK 19:30 - 21:00
    Hjelpeinstruktør: Henrik Monge

29. oktober 2018
  • VK 19:30 - 21:00
    Hjelpeinstruktør: Henrik Monge

19. november 2018
  • VK 19:30 - 21:00
    Hjelpeinstruktør: Henrik Monge